Een ongeluk in de bedrijfsauto: wie is aansprakelijk?

Een ongeluk zit in een klein hoekje en met de volle wegen in Nederland kan het ook zeker voorkomen dat een werknemer een verkeersongeluk krijgt terwijl hij of zij in de bedrijfsauto rijdt. Vervelend voor alle betrokken partijen, maar wie is eigenlijk aansprakelijk? En wie vergoedt welke schade?

Het aantal verkeersongevallen neemt toe in Nederland. De wegen worden drukker, en met name op provinciale wegen komen steeds zwaardere ongelukken voor. Op alle wegen in Nederland vind je bedrijfsauto’s. Of je als bedrijf nou naar een klant in de regio moet of een langere reis naar een ander land voor de boeg hebt: onderweg zijn is part of the job. En zoals je als deelnemer in het verkeer bent betrokken, zo kan het ook voorkomen dat een werknemer van je bedrijf bij een ongeval betrokken raakt. Dat kan altijd gebeuren, en als bedrijf ben je zelfs wettelijk verplicht je ervoor te verzekeren. Maar hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid? Wie moet wat vergoeden in welke situatie? Aangezien een verkeersongeval altijd kan gebeuren, zijn dit vragen die beantwoordt moeten worden.

Wanneer is iets een bedrijfsongeval?

Voordat we kunnen kijken wie er in welk geval aansprakelijk is voor een bedrijfsongeval, moeten we kijken naar de definitie van een bedrijfsongeval. Een verkeersongeluk dat plaatsvindt onder werktijd als onderdeel van de werkzaamheden, is een arbeidsongeval. Wie onderweg is naar een klant, wie aan het werk is, wie werkt in de transport: in alle gevallen gaat het om bedrijfs- of arbeidsongevallen.

Een aanrijding buiten de werktijd om, zelfs als dat gebeurt met een bedrijfsauto, betreft een privé ongeval. Het verschil tussen deze twee types ongevallen is essentieel als het aankomt op aansprakelijkheid en verzekering.

Als een werknemer een verkeersongeval tijdens werktijd heeft moet dit gelijk gemeld worden bij de werkgever, die op zijn of haar beurt de Inspectie SZW in licht. Als er een verkeersongeval op het bedrijfsterrein plaatsvindt, moet dit ook gebeuren.

Wie is er aansprakelijk?

Bij een bedrijfsongeval kan het zijn dat de werknemer de schuld heeft bij een ongeluk, of dat de andere partij (de andere automobilist) de schuld heeft. Als het laatste het geval is, dan ligt de aansprakelijkheid uiteraard bij deze automobilist en hoeft de werkgever niet aansprakelijk gehouden te worden.

Ligt de aansprakelijkheid niet bij een tegenpartij? Dan is de werkgever bijna altijd aansprakelijk voor de opgelopen en toegebrachte schade en letsel. Datzelfde geldt als de werknemer op het moment dat het ongeluk plaatsvindt in een privéwagen rijdt en niet onderweg is met de bedrijfsauto.

Het enige moment dat een werkgever niet aansprakelijk is voor de schade is als er sprake is van opzet bij de werknemer of aantoonbaar roekeloos gedrag in het verkeer.

Verplichte verzekering

Alle werkgevers moeten verplicht een verzekering afsluiten als ze een bedrijf hebben waarmee ze de kosten dekken in het geval van een bedrijfsongeval. Deze verzekering heet de Schade Verzekering Inzittenden (SVI) verzekering. De SVI keert uit ongeacht de schuldvraag: ook als de werknemer de schade heeft veroorzaakt, keert deze verzekering uit. Zoals de naam al zegt, gaat het daarbij om alle inzittenden van een voertuig: zowel de bestuurder als andere passagiers.

De materiële schade wordt vergoed door de SVI, en daarnaast wordt ook letselschade vergoed die de werknemer heeft opgelopen of veroorzaakt. Werkgevers zijn verplicht deze verzekering af te sluiten.

Maar de SVI vergoedt ook schade aan spullen in de auto, misgelopen inkomsten als een werknemer voor langere tijd niet kan werken, medische kosten in het geval van bijvoorbeeld operaties en als er sprake is van (blijvende) invaliditeit vergoedt de SVI ook alle aanpassingen aan de woning. Mocht een bedrijfsongeval een dodelijke afloop hebben, dan worden ook de uitvaartkosten gedekt.

Er zijn twee soorten SVI-verzekeringen:

De basisverzekering is puur gericht op de auto. Ongevallen in het verkeer, ongevallen bij het tanken of uitvoeren van een reparatie aan de auto: de basisverzekering dekt het.

Mocht je als voetganger of fietser op pad moeten voor werk, bijvoorbeeld als je in de stad woont, of gebruik maken van het openbaar vervoer, en daarbij gewond raken in het verkeer, dan dekt de uitgebreide SVI-verzekering de schade.

Andere verzekeringen

Naast de SVI zijn er twee andere verzekeringen die schade dekken bij bedrijfsongevallen. De eerste is de Ongevallen inzittendenverzekering (OIV). Deze verzekering is een stuk beperkter: zo wordt schade aan spullen in de auto niet vergoed, en er is ook geen vergoeding voor immateriële schade als letsel.

Daarnaast bestaat er een maximumvergoeding bij de OIV, terwijl de SVI de schade dekt die daadwerkelijk gedekt moet worden. De maximumvergoeding bij de OIV is gekoppeld aan het aantal zitplaatsen in de auto. Deze verzekering keert uit bij invaliditeit en overlijden.

WA

Naast de SVI en de OIV is er ook de wettelijk verplichte WA-verzekering, die iedere autobestuurder in Nederland moet hebben. Bij een WA-verzekering worden verschillende zaken gedekt die ook bij de SVI gedekt worden, zoals schade aan de auto of letsel bij passagiers. Het probleem bij de WA-verzekering is echter dat er niet wordt uitgekeerd als de bestuurder de schuld heeft bij een ongeval, of als geen van de betrokken partijen schuldig is. Een SVI-verzekering keert altijd uit, zij het meestal tot een maximumbedrag. Daarnaast verzekert de SVI-verzekering zoals gezegd ook de kosten bij invaliditeit of bij een uitvaart, terwijl een zorgverzekering alleen medische kosten vergoedt.

Het voorkomen

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Als werkgever heb je bepaalde verplichtingen die een veilige reis van je werknemers moeten garanderen. Je draagt als werkgever verantwoordelijkheid voor je werknemers en de spullen die ze gebruiken.

Zo moet je als werkgever zorgen dat de auto’s die werknemers gebruiken in goede staat zijn. Onderhoud komt voor de rekening van een werkgever en als een ongeval gebeurt omdat een auto niet goed onderhouden is dan kan het zijn dat een SVI-verzekering niet uitkeert.

Veel ongelukken gebeuren tegenwoordig doordat mensen bellen achter het stuur. Voor werknemers is het soms echter noodzakelijk om een telefoon op te nemen of om zelf te bellen tijdens het rijden: of het gaat om het afzeggen van een afspraak of het vragen naar bepaalde informatie – bellen en rijden zijn onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van veel bedrijven. Als werkgever is het daarom van belang dat ervoor wordt gezorgd dat werknemers in de auto handsfree kunnen bellen. Verzekeringen keren niet uit als er een ongeluk wordt veroorzaakt doordat iemand belt en daarnaast kan je ook nog eens torenhoge boetes ontvangen als je belt achter het stuur.

Een ander systeem dat aan te raden is voor alle bedrijven is een voertuigvolgsysteem. Dankzij dit systeem kan je als werkgever alle gegevens binnenkrijgen over de reis die een werknemer aflegt. Je kan zien waar iemand rijdt, hoe hard iemand rijdt, of iemand genoeg pauzes neemt: allemaal informatie die waardevol kan zijn op het moment dat er daadwerkelijk een ongeluk gebeurt.

Dit systeem is niet alleen handig voor controle van werknemers, tegen fraude of als extra ondersteuning voor de verzekering in het geval van ongevallen, het is ook een uitstekend systeem voor wie de veiligheid en efficiëntie binnen een bedrijf wil verbeteren. Door de vele data die je als bedrijf binnenkrijgt over het rijgedrag van een werknemer, kan je analyses maken en daarop cursussen of aanbevelingen baseren. Daarnaast kan je werknemers instrueren efficiënter te rijden: op die manier bespaar je ook nog eens brandstof! Veiligheid en besparing voor geld: wat wil je nog meer!