Woordenlijst

Om de juiste tankkaart voor u en uw bedrijf te kunnen kiezen, moet u de gebruikte terminologie begrijpen.

Tankkaarten kunnen u veel informatie geven over uw bestuurders, hun ritten, tankgewoonten en kosten via uw online beheeraccount, maar al deze informatie is zinloos als u de gebruikte termen niet kent.

Daarom hebben we een uitgebreide en makkelijk te volgen woordenlijst opgesteld met tankkaarttermen.

U kunt deze woordenlijst te allen tijde gebruiken. Maak er gebruik van om het verschil tussen kaarten of de informatie op uw brandstofoverzicht te begrijpen. Zo kiest u zeker het juiste tankkaartnetwerk voor uw bedrijf.

AdBlue-diensten
AdBlue is een niet-giftige vloeistof voor dieselvoertuigen die bestaat uit uiterst zuiver ureum en gedeïoniseerd water. Ze wordt gebruikt om uitlaten van dieselmotoren te behandelen zodat ze een minder schadelijke uitstoot te produceren. Veel tankstations bieden tegenwoordig AdBlue-diensten aan.

Geautomatiseerde locatie
Meestal aangeduid als ‘Pay-at-Pump’ (betalen aan de pomp). Op het gebied van tankkaarten zijn deze meestal toegewijde brandstofstroken voor vrachtwagens/bunkers.

Biobrandstoffen
Eender welke soort brandstof uit levende organismen of uit het afval die ze produceren, heet biobrandstof. Dit kan staan voor ethanol, biodiesel en vloeibare brandstoffen die zijn gemaakt uit gewassen, waaronder mais, suikerriet en koolzaad.

BP Fuel Card
Deze tankkaarten geven u toegang tot 3.000 locaties (1.200 BP-stations, 1.000 Texaco-stations, 800 Total-stations) voor diesel, benzine en smeermiddelen.

Bulk
Een grote bestelling van diesel, meestal geleverd in een brandstoftanker aan een groot volumegebruiker (bv. een groot transportbedrijf).

Bunkeren
Diesel rechtstreeks kopen bij een leverancier en vervolgens uw tankkaarten gebruiken om toegang te krijgen tot uw voorraad via locaties in het netwerk. Uw tankkaartaanbieder verstrekt zelf dus geen brandstof, maar stelt de kaart en de toegang tot de locaties ter beschikking tegen een afhandelingskost.

Bunker Cards
Aanvaard op 3.000 locaties, met vast verminderde weekprijs, specifiek voor dieselmix en AdBlue-diensten. De Bunker Cards zijn specifiek bestemd voor wagenparken, grote vrachtwagens en hoog volume dieselgebruikers
Business Fuel Card
Deze tankkaart dient voor zakenreizen.

CO2-uitstoot
De uitstoot van kooldioxide in de uitlaatgassen van voertuigen. De CO2-uitstoot van hybridevoertuigen, voertuigen aangedreven door gas (bv. LPG) en van voertuigen op biobrandstof zijn over het algemeen minder dan deze van benzine en dieselmotoren.

CRT
Staat voor “Commercial Road Transport”. Shell CRT-tankkaarten bieden een commerciële tankkaarttransportdienst voor vrachtwagens, bussen en bestelwagens.

Dagelijkse voertuigcontroles
In bepaalde sectoren zijn dagelijkse voertuigcontroles verplicht om te voldoen aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Voertuigen worden dagelijks worden gecontroleerd en defecten moeten onmiddellijk worden gemeld. Dit omvat onder andere: brandstof, olie, water; banden en wielmoeren; spiegels, richtingaanwijzers, claxon; ruitenwissers, sproeivloeistof, voorruit; tachograaf (indien van toepassing); snelheidsmeter; remmen en elektrische koppelingen; lichten, reflectoren; accu; stuur, remmen; brandblusser; veiligheidsgordels en EHBO-koffer.

Zorgplicht
Een morele of wettelijke verplichting om de veiligheid of het welzijn van anderen te waarborgen, bijvoorbeeld een werkgever moet zorg dragen voor zijn personeel, bestuurders en exploitanten.

DERV
Staat voor ‘ Diesel Engine Road Vehicle’ en is een Britse sectorterm die verwijst naar dieselolie gebruikt in auto’s en vrachtwagens met dieselmotoren.

EDC
Staat voor “European Diesel Card”.

Extra kilometerheffing
Het contract dat betrekking heeft op de lease of huur van een voertuig kan een kilometerlimiet bevatten. Indien aan het einde van de lease- of huurperiode de in het contract gespecificeerde kilometerstand is overschreden, zal het lease- of huurbedrijf het teveel aan kilometers in rekening brengen.

Vast verminderde weekprijs
Elke week wordt de brandstofprijs beoordeeld en vastgesteld door wereldwijd brandstofaanbieder S&P Platts. Als u voor een tankkaart kiest met een vaste wekelijkse prijs kiest, kunt u precies weten wat u voor brandstof zult betalen, ongeacht wat de pomp tijdens het tanken aangeeft.

Fleet Card
Een tankkaart speciaal ontworpen voor wagenparkvoertuigen met doorgaans een pomppprijsbeleid en een groter netwerk in het Verenigd Koninkrijk.

Tankkaartvoordelen in natura
Beloningen die kunnen worden aangevraagd op basis van uw wagenparken en hun omstandigheden, d.w.z. gebruikte brandstof, CO2-uitstoot van de voertuigen enz.

Tankkaartprogramma
Online brandstofbeheerprogramma om het brandstofverbruik en de daarmee verband houdende kosten in het oog te houden.

Brandstoftoeslag
Belasting op de verkoop van brandstof. In de meeste landen wordt de brandstofbelasting geheven op brandstoffen die bestemd zijn voor vervoer.

Gasolie
Ook wel rode diesel. Gebruikt voor tractoren, landbouwmachines en sommige koelwagens. Ze is te koop met tankkaarten bij deelnemende locaties.

Grey fleet
Verwijst naar elk voertuig dat geen bedrijfsvoertuig is, maar toch voor zakenreizen wordt gebruikt. Dit kan een voertuig zijn dat is aangeschaft via een participatieregeling voor werknemers, een particulier gehuurd voertuig of een voertuig dat particulier eigendom is van een werknemer.

HGV
Staat voor “Heavy Goods Vehicle” (zware vracht).

Hybridevoertuig
Een hybridevoertuig gebruikt twee of meer soorten aandrijving, zoals een verbrandingsmotor plus een elektrische motor. Over het algemeen is de benzinemotor de belangrijkste energiebron, maar er is ook een elektrische motor om het voertuig te ondersteunen bij bepaalde rijomstandigheden.

LCV
Staat voor “Light Commercial Vehicle” (lichte vracht).

LGV
Staat voor “Large Goods Vehicle” (vrachtwagen).

LPG.
Staat voor “Liquefied petroleum gas” (vloeibaar aardgas).  Het staat ook bekend als autogas als het wordt gebruikt als brandstof voor verbrandingsmotoren van voertuigen, alsook in stationaire toepassingen zoals generatoren. Autogas is goedkoper dan benzine, maar voertuigen moeten worden aangepast. Er is overheidssteun beschikbaar, maar de beschikbaarheid van LPG is nog erg beperkt.

Smeerolie
Een smeermiddel voor motoren Onderdeel van de diensten die beschikbaar zijn op de meeste tankkaarten.

Onderhoudsintervallen 
Dit is de duur tussen voertuigonderhoud en -inspecties. Voor O-licentiehouders moet deze periode worden aangegeven en nagekomen. Voertuigen zwaarder dan 3500 kg met een O-licentie moeten doorgaans om de zes weken worden geïnspecteerd.  Auto’s volgen normaal gezien het onderhoudsinterval van de fabrikant.

Gemengd wagenpark
Een groep bestuurders met verschillende voertuigtypes en trajecten.

Nationaal gemiddelde
Betreft het gemiddelde nationale tarief aan de pomp.

Netwerk
Dit verwijst naar de garages, tankstations of locaties die beschikbaar zijn op een specifieke tankkaart.

O-licentie (Operators Licence)
U heeft een exploitantvergunning nodig om voertuigen te gebruiken die zwaarder zijn dan 3,5 ton bruto voertuiggewicht (GVW) en worden gebruikt om goederen op de openbare weg te vervoeren voor handels- of zakelijke doeleinden.

Online accountbeheer
Dit is een online systeem voor klanten met tankkaarten om hun eigen accounts online te bekijken en te beheren. Klanten kunnen transactiegegevens bekijken voor elke tankkaart, rapporten en facturen maken en transacties bekijken op een kaart.

PPL
Staat voor “Pence per Litre” (cent per liter).

Prijs a/d pomp
Dit is de prijs die bij het tanken op de pomp staat aangegeven. Bepaalde tankkaarten werken met een ‘pompprijs’. Dit betekent dat u de prijs betaalt die op de pomp staat aangegeven.

PSV
Staat voor “Public Service Vehicle” (openbaar vervoermiddel).

Rode diesel (zie gasolie)

Verkeersverbod (PG9)
Dit is een verbodsbepaling van de lokale autokeuring die wordt gegeven voor mechanische problemen of voor de toestand van de carrosserie en uitrusting van een voertuig waardoor het onveilig of onwaardig is voor gebruik op de weg. Dit certificaat betekent dat het bedrijf het voertuig niet mag gebruiken tot de gebreken zijn opgelost.

RHA 
Dit staat voor “Road Haulage Association”, een Britse handelsorganisatie met 10.000 leden die zich toelegt op de behoeften van Britse transporteurs.

Tachograaf
Dit is een digitaal apparaat dat in bepaalde voertuigen wordt ingebouwd om de afgelegde afstand, snelheid, rijtijd, andere werkperiodes of aanwezigheid op het werk door de bestuurder en rij- en rusttijden te registreren. O-licentiehouders zijn verplicht om de informatie van de tachograaf te controleren om te zorgen voor naleving, bijvoorbeeld wat betreft het aantal rijuren.

Tankkaarten voor KMO’s
Tankkaart voor kleine wagenparken en netwerken.

Tankkaarten voor Vrachtwagens
Voor personen die vrachtwagenbedrijven runnen en teams van vrachtwagenchauffeurs managen.

Erkende btw-factuur
Een factuur die alle informatie m.b.t. btw bevat, zodat de klant deze kan terugvorderen op een manier die aanvaardbaar is voor de belastingdienst.

Voertuig traceren
Tracking-apparaten kunnen aan voertuigen worden bevestigd om hun geografische positie te controleren met behulp van realtime satelliettechnologie. Ze werken voertuigposities bij en registreren en slaan de ritgeschiedenis op. Moderne voertuigtrackers beschikken ook over communicatiesystemen.