Woordenlijst

iCompario Woordenlijst

Om de juiste tankpas te kunnen selecteren voor uzelf en uw bedrijf, moet u de gehanteerde terminologie begrijpen.

Tankpassen geven u een overvloed aan informatie over uw chauffeurs, hun ritten, tankgewoonten en kosten via uw online beheeraccount. Deze informatie kan echter nietszeggend zijn als u niet zeker bent van de betekenis van de gebruikte termen.

Met dit in gedachten hebben we een uitgebreide, eenvoudige woordenlijst met tankpas-terminologie samengesteld om u te helpen.

U kunt te allen tijde deze tankpaswoordenlijst raadplegen. Gebruik de lijst om het juiste tankpasnetwerk te kiezen voor uw bedrijf door het verschil te begrijpen tussen de passen, of om de informatie in uw brandstofrapporten te begrijpen.

 

AdBlue Services
AdBlue is een niet-giftige dieseluitlaatvloestof, vervaardigd van hoogzuiver ureum en gedeïoniseerd water voor de behandeling van uitlaten van dieselmotoren om schadelijke emissies te verminderen. Veel tankstations bieden nu AdBlue services.

Geautomatiseerde site
Doorgaans ‘betaal-bij-de-pomp’ genaamd. In verband met een tankpasaankoop zijn dit meestal speciale lanen voor zware bedrijfswagen/bunkerbrandstof

Biobrandstoffen
Alle soort brandstof vervaardigd van levende dingen of van het afval dat zij produceren wordt biobrandstof genoemd. Het kan worden gebruikt ter omschrijving van ethanol, biodiesel en vloeibare brandstof vervaardigd van gewassen, suikerriet en raapzaad.

BP tankpas
Met deze tankpassen hebt u toegang tot meer dan 3.000 locaties (1.200 locaties van BP, 1.000 van Texaco en 800 van Total) voor diesel, benzine en smeermiddel.

Bulk
Een grote bestelling van diesel, meestal geleverd in een brandstoftank voor een grootgebruiker (bijv. een firma voor groot wegvervoer).

Bunkeren
Diesel aankopen van een rechtstreekse leverancier en vervolgens tankpassen gebruiken voor toegang tot uw voorraad via locaties in het netwerk. Uw tankpasleverancier levert niet de brandstof, maar levert de kaart en de toegang tot de locaties tegen administratiekosten.

Bunkerpassen
Geaccepteerd op 3.000 locaties, met vaste commerciële prijzen speciaal voor diesel-smeermiddelen el AdBlue services. De Bunkerpassen zijn speciaal voor wagenparken, grote transportbedrijven en gebruikers van een grote hoeveelheid diesel.

Zakelijke tankpas
Betaal voor zakelijke ritten met deze tankpas

CO2-emissies
De uitstoot van koolstofdioxide in de uitlaatgassen van voertuigen. De CO2-emissies van hybride voertuigen, voertuigen op gas (bijv. LPG) en van voertuigen die rijden op biobrandstoffen is over het algemeen minder dan die van benzine- en dieselmotoren.

CRT
Afkorting van ‘Commercial Road Transport’ oftewel ‘commercieel wegtransport’. Shell CRT-tankpassen bieden een commerciële tankpastransportservice voor vrachtwagens, bussen en bestelwagens.

Dagelijkse voertuigcontroles
In bepaalde branches zijn dagelijkse voertuigcontroles verplicht om te voldoen aan richtlijnen m.b.t. gezondheid en veiligheid. Voertuigen moeten dagelijks worden gecontroleerd en gebreken moeten onmiddellijk worden gerapporteerd. De rapporten moeten sommige of alle van de volgende onderdelen bevatten: brandstof, olie, water, banden en wielmoeren, spiegels, richtingaanwijzers, claxon, ruitenwissers, autoruiten, tachograafeenheid (indien van toepassing), snelheidsmeter, remmen en elektrische koppelingen, lampen, reflectoren, accu, stuurinrichting, remmen, brandblusser, veiligheidsgordels en verbanddoos.

Zorgplicht
Een morele of wettelijke verplichting om de veiligheid of het welzijn van anderen te garanderen. Een werknemer heeft bijvoorbeeld zorgplicht tegenover zijn personeel, chauffeurs en bedieners.

DERV
Staat voor ‘Diesel Engine Road Vehicle’ en is een Britse term voor dieselolie in auto’s en vrachtwagens met dieselmotoren.

EDC
Afkorting van ‘Europese dieselpas’.

Overschrijdende kilometertarieven
Het contract dat het leasen of huren van een voertuig dekt, kan een kilometerlimiet omvatten. Als de tarieven aan het einde van de lease- of huurperiode het contractuele limiet overschrijden, zal het lease- of huurbedrijf kosten in rekening brengen voor de extra gemaakte kilometers.

Vaste wekelijkse commerciële prijs
Elke week wordt de brandstofprijs vastgesteld en bepaald door de wereldwijde brandstofleverancier, S&P Platts. Als u kiest voor een tankpas met een wekelijks vastgestelde prijs weet u van tevoren precies wat u zult betalen voor brandstof, ongeacht de prijs op de pomp tijdens het tanken.

Wagenparkpas
Een tankpas speciaal voor wagenparken, die normaal gesproken een pompprijsbeleid hanteert en een grotere netwerkdekking heeft in het VK.

Voordelen van een tankpas in natura
Beloningen die kunnen worden opgeëist namens uw vloten en hun omstandigheden, bijv. de gebruikte brandstof, CO2-uitstoot van de voertuigen.

Tankpasprogramma
Programma voor online brandstofbeheer om het brandstofverbruik en de bijbehorende kosten te controleren.

Brandstofbelasting
Belasting op de verkoop van brandstof. In de meeste landen wordt er belasting geheven op brandstoffen die zijn bedoeld voor transport.

Gasolie
Ook rode diesel genoemd, gebruikt voor tractoren, landbouwmachines en enkele koelwagens. Dit is beschikbaar met tankpassen op deelnemende locaties.

Privéauto’s die zakelijk worden gebruikt
Dit heeft betrekking op voertuigen die niet van het bedrijf zijn, maar worden gebruikt voor zakelijk vervoer. Hiertoe kan een voertuig behoren dat is gekocht via een medewerkersparticipatieregeling, een particulier gehuurd voertuig of een voertuig dat privébezit is van een werknemer.

HGV
Afkorting van ‘zware bedrijfswagen’

Hybride voertuig
Een hybride voertuig maakt gebruik van twee of meer soorten motor, zoals een interne verbrandingsmotor en een elektrische motor. Over het algemeen zullen de meeste de benzinemotoren gebruiken als belangrijkste motor, maar ook een elektrische motor hebben als ondersteuning voor het voertuig bij bepaalde rijomstandigheden.

LCV
Afkorting van ‘lichte bedrijfswagen’

LGV
Afkorting van ‘grote bedrijfswagen’

LPG.
Afkorting van ‘Liquefied petroleum gas’. Ook bekend als autogas wanneer het wordt gebruikt in interne verbrandingsmotoren alsmede stationaire toepassingen zoals generatoren. Autogas is goedkoper dan benzine, maar voertuigen moeten worden aangepast. Er zijn overheidssubsidies maar de beschikbaarheid van LPG is nog zeer laag.

Smeerolie
Een smeermiddel voor motoren. Onderdeel van de beschikbare services op de meeste tankpassen

Onderhoudsservice-intervallen 
Dit is de tijdsduur tussen het onderhoud en de inspectie van voertuigen. Bij houders van een exploitatievergunning moet deze tijdsduur worden vermeld en toegepast. Voertuigen met een exploitatievergunning van meer dan 3.500 kilo moeten om de zes weken worden geïnspecteerd. De service-interval van auto’s staat in de richtlijnen van de fabrikant.

Gemengd wagenpark
Een groep chauffeurs met verschillende soorten voertuigen en reizen.

Nationaal gemiddelde
Hier wordt de nationale gemiddelde pompprijs mee bedoeld.

Netwerk
Dit heeft betrekking op de garages, tankstations of locaties die beschikbaar zijn voor een bepaalde tankpas.

Exploratievergunning
U hebt een exploitatievergunning nodig om voertuigen met een bruto vervoergewicht (GVW) van meer dan 3,5 ton te bedienen die worden gebruikt om goederen te vervoeren op openbare wegen voor handelsdoeleinden of zakelijke doeleinden.

Online accountbeheer
Dit is een webgebaseerd systeem voor klanten met een tankpas om hun eigen accounts online in te zien en te beheren. Klanten kunnen de transactiegegevens zien voor elke tankpas, rapporten laten lopen, facturen voltooien en transacties bekijken met een kaartweergave.
PPL
Afkorting van ‘pence per liter’.

Prijs aan de pomp
Dit heeft betrekking op de prijs die op de pomp staat bij het tanken. Bepaalde tankpassen werken met een ‘pompprijs’-beleid. U moet dan de prijs betalen die op de pomp staat.

PSV
Afkorting van ‘voertuig voor openbaar vervoer’

Rode diesel (zie ook gasolie)

Roadworthiness Prohibition (verbod op verkeersgeschiktheid, PG9)
Dit is een verbod uitgevaardigd door de plaatselijke vehicle and driver service agency, en wordt uitgevaardigd vanwege mechanische problemen of de toestand van de carrosserie en uitrusting waardoor het voertuig onveilig is of ongeschikt voor gebruik op de weg. De uitgifte van dit certificaat houdt in dat de organisatie het voertuig niet mag gebruiken totdat de gebreken zijn verholpen.

RHA 
Dit staat voor de ‘Road Haulage Association’, een Britse brancheorganisatie gericht op de behoeften van de wegvervoerondernemers. Er zijn ongeveer 10.000 deelnemende transportbedrijven.

Small Business Fuel Card, tankpas voor kleine bedrijven
Tankpas voor kleine wagenparken en netwerken

Tachograaf
Dit is een digitaal toestel dat aan bepaalde voertuigen wordt bevestigd voor het meten van de gereisde afstand, snelheid, rijtijd, andere werkzaamheden of aanwezigheid op het werk door de chauffeur en pauzes van het werk en dagelijkse rusttijden. Houders van een exploitatievergunning moeten de resultaten van tachografen controleren om naleving van bijvoorbeeld de richtlijnen omtrent rijtijden te garanderen.

Tankpassen voor vrachtwagenchauffeurs
Voor personen die vrachtwagenbedrijven runnen en meerdere vrachtwagenchauffeurs in dienst hebben.

Btw-goedgekeurd
Een factuur met alle informatie over de btw zodat de klant deze terug kan vorderen in een formaat dat is goedgekeurd door de belastingdienst.

Voertuigtracking
Trackingapparaten kunnen worden bevestigd aan voertuigen zodat hun geografische positie wordt bijgehouden met realtime satelliettechnologie. De positie van voertuigen kunnen worden geüpdatet en de geschiedenis van de reis kan worden geregistreerd en opgeslagen. Moderne systemen voor voertuigtracking omvatten ook communicatiesystemen.